Wieloszybowe szkło izolacyjne

Wieloszybowe szkło izolacyjne, w skrócie Izoglass, to nazwa nadawana szybom zespolonym składającym się z dwóch lub trzech tafli. Są one oddalone od siebie o 8 do 16 mm. Powstała w ten sposób szczelina jest wypełniona powietrzem, argonem lub kryptonem i hermetycznie uszczelniona za pomocą uszczelki krawędziowej.

Technologia ta zapewnia znacznie wyższą izolację termiczną niż zwykłe szyby. Współczynnik przenikania ciepła U zwykłej szyby o grubości 4 mm wynosi na przykład 5,8 W/m²K, a potrójnej szyby bez żadnych innych specjalnych cech – 0,7 W/m²K. Dzięki mądremu doborowi okien zapewnia to znaczny potencjał oszczędności.

Szkło Isoglass oferuje również znacznie wyższą izolacyjność akustyczną. Można ją dodatkowo poprawić za pomocą VSG foliami akustycznymi, różnymi grubościami szkła i odległościami uszczelnienia krawędzi.

Back to top