Odwadnianie

Różnice temperatur między stroną zewnętrzną i wewnętrzną często powodują kondensację pary wodnej w komorach oddzielonych termicznie powłok aluminiowych.
Wilgoć ta może być w widoczny sposób odprowadzana na zewnątrz profilu lub w niewidoczny sposób odprowadzana w dół przez kanały w profilu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Niewidzialny
Widoczny
Back to top