Rodzaje używanego drewna

Używamy wszystkich gatunków drewna zatwierdzonych do budowy okien. Nasz standardowy repertuar obejmuje sosnę, świerk, modrzew, dąb i mahoń Sipo. Miękkie gatunki drewna, takie jak świerk lub sosna, imponują doskonałymi wartościami izolacyjnymi (wartości U), podczas gdy twardsze gatunki drewna, takie jak modrzew syberyjski lub dąb, charakteryzują się przede wszystkim trwałością.
Szczegółowy opis wartości współczynnika przenikania ciepła U dla różnych rodzajów drewna znajduje się przy poszczególnych typach profili.

Sosna
Świerk
Modrzew
Modrzew na miniwczepy
Dąb
Meranti

Mahoń
Sipo
Orzech
Back to top