sosna łączona na miniwczepy

Warstwy wierzchnie kantówek okiennych

W produkcji okien stosujemy potrójnie klejoną kantówkę okienną. Każda warstwa wykonana jest z litej płyty drewnianej. Poszczególne deski lub lamele są klejone wodoodpornym klejem zgodnie z normą EN 204 D4.Proces ten zmniejsza naprężenie drewna i skutkuje mniejszym pękaniem i lepszą trwałością.
Ponadto, jakość estetyczna widocznych warstw może być lepiej kontrolowana. Wszystkie widoczne powierzchnie nie mają sęków.

Modrzew

Modrzew z warstwą wierzchnią z orzecha

Świerk

 

 

Back to top