Szprosy

Pierwotnie szprosy były używane do łączenia ze sobą wielu mniejszych tafli szkła w celu utworzenia większej powierzchni. Jednak wraz z wynalezieniem nowoczesnego szkła float, ten cel nie jest już potrzebny, a szprosy są wykorzystywane jako element czysto dekoracyjny. Szprosy mogą być konstruowane poziomo i pionowo, a także ukośnie i łukowo.
Mogą być również zaprojektowane do dzielenia szkła lub, w szybach izoglasowych, jako tak zwane szprosy wiedeńskie. Szprosy wiedeńskie są mocowane do szyby od zewnątrz,podczas gdy kładki/mostki są montowane w przestrzeni między szybami, tworząc iluzję ciągłej listwy przyszybowej. W tym samym czasie szkło przepuszcza powietrze, dzięki czemu wartości termiczne szyby są prawie niezmniejszone.

 

 


Back to top