Impressum

Bildau & Bussmann GmbH

Gerichtstrasse 23

DE  13347 Niemcy

Dyrektor zarządzający: Martin Bildau
Rejestr handlowy: HRB 37694
Numer identyfikacyjny
VAT: DE136687089

Bildau & Bussmann GmbH regularnie aktualizuje i uzupełnia informacje na swojej stronie internetowej. Informacje te zostały starannie zbadane i sumiennie opracowane. Niemniej jednak, dane mogły ulec zmianie. Z tego powodu nie można przyjąć żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za aktualność, poprawność i kompletność dostarczonych informacji – w szczególności informacji osób trzecich – chyba że niekompletność lub nieprawidłowość wynika z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Bildau & Bussmann GmbH.W szczególności zwraca się uwagę na to, że wszystkie informacje techniczne są niewiążące, a w przypadku zamówienia prawnie wiążące są jedynie informacje techniczne zawarte w odpowiednich dokumentach zamówienia. Mogą one odbiegać od informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej ze względu na rozwój techniczny lub błędy.

Bildau & Bussmann GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których odsyłają hiperłącza, o ile nie posiada wiedzy na temat ich treści, a uniemożliwienie korzystania z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem jest technicznie niemożliwe i nieuzasadnione. Bildau & Bussmann GmbH nie ponosi również żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za te strony internetowe.

Prawa autorskie:

Treści i dzieła stworzone przez autorów oraz treści i dzieła zamieszczone przez autorów na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autorów z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony autorów.
Zdjęcia wyk. Jutta Henglein-Bildau

Wyłączenie odpowiedzialności:

Pomimo starannej kontroli Martin Bildau nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych. Link do strony zewnętrznej nie oznacza, że zgadza się on ze wszystkimi częściami treści tej strony, ani że je zatwierdza lub akceptuje. Musi on wykluczyć odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody spowodowane przez strony, do których prowadzą linki lub za ich zawartość.

Zastrzeżenie:

W wyroku z dnia 12 maja 1998 r. Sąd Okręgowy w Hamburgu orzekł, że umieszczenie linku może pociągać za sobą współodpowiedzialność za treść strony, do której prowadzi link. Według sądu można temu zapobiec jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się od tych treści.Na naszej stronie zamieściliśmy linki do innych stron w Internecie. W związku z tym do wszystkich tych linków mają zastosowanie następujące zasady:Nie mamy żadnego wpływu na wygląd i treść stron, do których prowadzą linki!
W związku z tym niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszystkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki na naszej stronie internetowej i nie przyjmujemy ich treści jako własnych.Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków wyświetlanych na naszej stronie internetowej oraz wszystkich treści stron, do których prowadzą linki wymienione na naszej stronie internetowej.

Zdjęcia wyk. Jutta Henglein-Bildau

Wideo: Produkcja Bildau&Bussmann © Jutta Henglein-BildauWideo z placu budowy: 5Morgen Truman Plaza © Jutta Henglein-BildauProjekt strony internetowej: Jutta Henglein-Bildau

 

 

Back to top