Profil historyczny

W budynkach zabytkowych często konieczne jest zachowanie nie tylko oryginalnej estetyki, ale także całego budynku. Konieczna jest wówczas rekonstrukcja okien dokładnie według historycznego modelu.

Od momentu założenia firmy nasza produkcja specjalizuje się w budowie oryginalnych okien podwójnych typu skrzynkowego z elastokitem. Okna te mają również unikalny profil i są wykonywane ręcznie przez naszych mistrzów stolarstwa.

 

 

 


Profil historyczny w projektach

Profil historyczny w projektach

Okno portalowe, pałac miejski, Berlin, DE
Genewa, Szwajcaria
Szpital Herzberge, Berlin, DE
Szpital Charité, Berlin, DE
Nowy Jork, USA
Back to top