Menü

Linea Antica

Grupa profili Linea Antica jest przeznaczona dla obiektów historycznych i historycznie stylizowanych. Specjalny profil powłoki aluminiowej ma klasyczny charakter profili historycznych. Jest to szczególnie pożądane w przypadku starszych obiektów, aby zmienić ich wygląd tylko w takim stopniu, w jakim jest to konieczne w stosunku do oryginału i zachować pozytywne efekty powłoki aluminiowej.