Menü

Kontrola jakości

Wszystkie produkty pozyskiwane od naszych certyfikowanych dostawców są stale kontrolowane w laboratoriach badawczych technologii drewna.
Programy kontroli obejmują:

  • sprawdzenie wytrzymałości
  • sprawdzenie odporności na temperaturę do 80°C
  • sprawdzenie sklejenia wodoodpornego zgodnie z normą EN 204 D4
Alle Produkte von unseren zertifizierten Lieferanten werden laufend in den Laboren der Prüfinstitute für Holztechnik kontrolliert.
Alle Produkte von unseren zertifizierten Lieferanten werden laufend in den Laboren der Prüfinstitute für Holztechnik kontrolliert.
Tous les produits de nos fournisseurs certifiés sont régulièrement contrôlés dans les laboratoires des instituts de contrôle pour la technique du bois.
All products from our certified suppliers are subject to continuous control by established testing institutes for building sciences and research in Germany.
Alle Produkte von unseren zertifizierten Lieferanten werden laufend in den Laboren der Prüfinstitute für Holztechnik kontrolliert.
Alle Produkte von unseren zertifizierten Lieferanten werden laufend in den Laboren der Prüfinstitute für Holztechnik kontrolliert.