Menü

Systemy zawiasów do drzwi wejściowych

Wychodząc z praktycznej reguły, że do drzwi wejściowych stosuje się po trzy zawiasy, na każde drzwi stosowane są dwa różne warianty zawiasów i to przy zachowaniu identycznego kształtu. Typ zawiasu A reguluje luz boczny i docisk, montowany jest na drzwiach w położeniu górnym i dolnym. Na środku osadzany jest typ zawiasu H, przy pomocy którego dokonuje się regulacji luzu bocznego i wysokości. Przy tej metodzie drzwi nie obwieszają się, nawet wtedy, gdy wszystkie śruby zaciskowe są poluzowane. Przez tę precyzyjną technikę i przy wielkości 120 mm, BAKA protect 3D oferuje nośność do 120 kg. Zawiasy przeznaczone do drzwi otwieranych na zewnątrz wyposażone są dodatkowo w niedostępną od strony zewnętrznej blokadę trzpienia, uniemożliwiającą jego wybicie.
Zawiasy podobnego typu BAKA protect 4000 przy zachowaniu wszystkich wymienionych powyżej zalet i możliwości mogą być stosowane do skrzydeł ważących do 160 kg.
Dodatkową zaletą zawiasów Baka protect 3D oraz Baka protect 4000 jest możliwość zastosowania ozdobnych osłonek w różnych kolorach, zakończeń („główek”) o różnych kształtach oraz wykonanie zawiasów ze stali nierdzewnej. Pozwala to na wybór zawiasów najlepiej pasujących do wystroju drzwi.