Menü

Ekologia

Wodorozcieńczalne systemy powłokowe, zarówno kryjące jak i przezroczyste, zdobyły dotychczas ponad 90% rynku przemysłowej produkcji okien w Niemczech i Austrii.
We wszystkich pozostałych krajach europejskich udział w rynku wynosi obecnie ponad 50% i ma tendencję rosnącą.
Trwałość systemów wodorozcieńczalnych została udowodniona w obszernych badaniach laboratoryjnych i od wielu lat sprawdza się w praktycznym zastosowaniu.
Nie ustępują one w niczym systemom rozpuszczalnikowym, a mają poza tym liczne zalety:

  • wieloletnia trwałość – 10 lat gwarancji przy dotrzymaniu wskazań dot. pielęgnacji
  • nieszkodliwość dla środowiska
  • wysoka elastyczność
  • brak szkodliwych oparów
  • zdrowe warunki pracy

Warunkiem wstępnym dla uzyskania wysokowartościowej powłoki lakierniczej jest przygotowanie podłoża – powierzchni drewna. Stosujemy najwyższy przemysłowy standard do obróbki powierzchni drewna – struganie głowicą hydrauliczną (hydrohobel).
Noże hydrohobla mocowane są z tolerancją poniżej 0,03 mm, a sama głowica montowana jest na wrzecionie z siłą 300 bar.

Oberflächenfinish mit Hydrohobel. Die Holzzellen sind nicht zerstört sondern glatt aufgeschnitten und damit besser vorbereitet zur Anstrichaufnahme.
Oberflächenfinish mit Sandpapier. Die Holzzellen sind teilweise zerstört und deshalb schlechter in der Lage Anstriche aufzunehmen.
Oberflächenfinish mit Hydrohobel. Die Holzzellen sind nicht zerstört sondern glatt aufgeschnitten und damit besser vorbereitet zur Anstrichaufnahme.
Oberflächenfinish mit Sandpapier. Die Holzzellen sind teilweise zerstört und deshalb schlechter in der Lage Anstriche aufzunehmen.
Hydro-ponçage : L'hydro-ponçage préserve les cellules du bois et assure ainsi une adhérence optimale des peintures.
Ponçage avec du papier de verre : Le ponçage au papier de verre entraîne la destruction des cellules du bois et réduit donc l'adhérence des peintures.
Surface finished with sand paper: some cells are destroyed and therefore unable to provide a smooth surface for the coating.
Surface finished with a "hydroplaner": the cells are exactly sliced to provide a perfectly smooth surface for the coating.
Oberflächenfinish mit Hydrohobel. Die Holzzellen sind nicht zerstört sondern glatt aufgeschnitten und damit besser vorbereitet zur Anstrichaufnahme.
Oberflächenfinish mit Sandpapier. Die Holzzellen sind teilweise zerstört und deshalb schlechter in der Lage Anstriche aufzunehmen.
Oberflächenfinish mit Hydrohobel. Die Holzzellen sind nicht zerstört sondern glatt aufgeschnitten und damit besser vorbereitet zur Anstrichaufnahme.
Oberflächenfinish mit Sandpapier. Die Holzzellen sind teilweise zerstört und deshalb schlechter in der Lage Anstriche aufzunehmen.