Menü

Przyczepność powłoki

Wysoka wytrzymałość na rozciąganie jest decydującym czynnikiem dla przyczepności powłoki. Zostanie to sprawdzone przez elementy drewniane, które są połączone krzyżowo i mają różną wilgotność.

Diagram pokazuje, źe w przypadku systemów wodorozcieńczalnych, również przy podwyższonej wilgotności drewna, wytrzymałość na rozciąganie jest lepsza niż dla powłok rozpuszczalnikowych.