Menü

Stabilność połysku

Oba przedstawione wyżej kryteria są ważnymi wskaźnikami degradacji i kruchości powłoki lakierniczej.
Diagram pokazuje wysoką wytrzymałość i niezmienną trwałość powłoki wodorozcieńczalnej w przeciwieństwie do mocno obniżającej się trwałości systemów rozpuszczalnikowych.