Menü

Wodorozcieńczalne systemy powłokowe

Kryteria wieloletniej trwałości systemów powłokowych są następujące: elastyczność, przepuszczalność pary wodnej, stabilność połysku, odporność na rozciąganie i wodoszczelność. Diagramy przedstawiają porównanie technicznych standardów stosowanych do naszych okien systemów wodorozcieńczalnych Sikkens z systemami rozpuszczalnikowymi.

Elastyczność

W wyniku wahań temperatury i zmian wilgotności powietrza drewno wchłania i oddaje wilgoć, a tym samym podlega ciągłemu procesowi rozciągania i kurczenia.
System powłokowy musi mieć właściwość te wahania przez długi okres czasu przejmować bez pęknięć i uszkodzeń powłoki.

Diagram pokazuje, że w warunkach stałego narażenia na działanie czynników atmosferycznych powłoki rozpuszczalnikowe szybciej tracą elastyczność niż powłoki wodorozcieńczalne.

Przepuszczalność pary wodnej

Drewno ma właściwość wymiany (wchłaniania i oddawania) pary wodnej. System powłokowy na drewnie musi więc posiadać wysoką paroprzepuszczalność, aby nie dochodziło do uszkodzeń spowodowanych ciśnieniem pary wodnej (np. odpryskiwania lakieru).

Diagram pokazuje, że przepuszczalność pary wodnej jest w przypadku powłok wodorozcieńczalnych do 5 razy większa niż powłok rozpuszczalnikowych.

Stabilność połysku

Oba przedstawione wyżej kryteria są ważnymi wskaźnikami degradacji i kruchości powłoki lakierniczej.
Diagram pokazuje wysoką wytrzymałość i niezmienną trwałość powłoki wodorozcieńczalnej w przeciwieństwie do mocno obniżającej się trwałości systemów rozpuszczalnikowych.

Przyczepność powłoki

Wysoka wytrzymałość na rozciąganie jest decydującym czynnikiem dla przyczepności powłoki. Zostanie to sprawdzone przez elementy drewniane, które są połączone krzyżowo i mają różną wilgotność.

Diagram pokazuje, źe w przypadku systemów wodorozcieńczalnych, również przy podwyższonej wilgotności drewna, wytrzymałość na rozciąganie jest lepsza niż dla powłok rozpuszczalnikowych.

Wodoodporność

System powłokowy musi zapewniać dobrą ochronę przed spływającą wodą.

Diagram pokazuje, że wodoodporność powłok wodorozcieńczalnych jest ponad dwukrotnie większa niż powłok zawierających rozpuszczalniki.