Menü

Climaplus

SGG CLIMAPLUS wyróżnia się zastosowaniem jednej szyby z powłoką niskoemisyjną z metali szlachetnych SGG PLANITHERM lub SGG PLANITHERM FUTUR N. Szyby SGG CLIMAPLUS uzyskują dzięki temu doskonałe własności izolacji termicznej przy neutralnej barwie powłoki.

Szyby zespolone linii produktowej SGG CLIMAPLUS różnią się ponadto zastosowanym wypełnieniem gazowym.

Powłoki niskoemisyjne

Wszystkie szyby zespolone z palety SGG CLIMAPLUS dostarczane są alternatywnie jako SGG PLANITHERM jak również SGG PLANITHERM FUTUR N, co poprzez mniejszą emisyjność powłoki jeszcze bardziej redukuje wartość współczynnika U. Typy szyb z SGG PLANITHERM FUTUR N rozpoznaje się zasadniczo po literze N w oznakowaniu szyb.

Wypełnienia gazowe

W szybach zespolonych z powłoką niskoemisyjną SGG PLANITHERM i SGG PLANITHERM FUTUR N współczynnik Ug może zostać dodatkowo poprawiony przez wypełnienie gazem szlachetnym. Do wyboru jest argon i krypton; oferowany wcześniej przez niektórych producentów ksenon nie jest już dopuszczony do stosowania w szybach izolacyjnych