Menü

Szyby zespolone

Podstawowe znaczenie dla izolacyjności termicznej i akustycznej mają szyby. Izolacyjność termiczna oferowanych standardowo szyb zespolonych jednokomorowych z powłoką niskoemisyjną, z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem wynosi Ug = 1,1 W/m2K. Zastosowanie “ciepłej” ramki międzyszybowej, eliminującej mostek termiczny na obwodzie szyby powoduje zmniejszenie do 10% współczynnika przenikania ciepła Uw dla okna oraz ograniczenie ryzyka kondensacji pary wodnej na krawędziach szyby. “Ciepłe” ramki oferowane są w kilku kolorach, co umożliwia dopasowanie do koloru okna. W ofercie posiadamy również szyby dwukomorowe o niższych współczynnikach – nawet do 0,4 W/m2K. Izolacyjność akustyczna okien z szybą jednokomorową wyrażona współczynnikiem Rw wynosi 33 dB i spełnia wymagania Aprobaty Technicznej, ale np. w przypadku lokalizacji budynku w pobliżu arterii komunikacyjnych zalecane jest zastosowanie szyb o wyższym współczynniku (nawet do 50 dB). Ponadto oferujemy szyby bezpieczne, antywłamaniowe, hartowane, przeciwsłoneczne, barwione w masie, refleksyjne i in. Do drzwi wejściowych proponujemy szczególnie ozdobne szyby wypukłe. Dodatkowym elementem dekoracyjnym są szprosy (szczebliny) – międzyszybowe, o różnych szerokościach i kolorach lub nakładane dwustronnie ze szprosem “wiedeńskim” oraz ramki ozdobne otwierane i zdejmowane.