Menü

Warstwy zewnętrzne kantówki okiennej

Warstwa wierzchnia kantówki bez miniwczepów stosowana jest do okien malowanych lakierami przezroczystymi (lazurami). W przypadku farb kryjących używana jest kantówka z miniwczepami. Cena za kantówkę z miniwczepami jest korzystniejsza. Jakość obydwu kantówek jest porównywalna, przy czym kantówka posiadająca miniwczepy jest bardziej stabilna.

Kantówka okienna klejona trójwarstwowo z warstwami wierzchnimi bez miniwczepów Kantówka okienna klejona trójwarstwowo z warstwami wierzchnimi łączonymi na miniwczepy
Na przekroju jest widoczne, iż wszystkie spoiny klejowe kantówki trójwarstwowej leżą poza strefą narażoną na działanie czynników atmosferycznych oraz że nie są widoczne.