Menü

Okna historyczne

Pod hasłem okna historyczne wykonujemy na zamówienie okna przeznaczone do budynków zabytkowych, będących pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi służby konserwacji zabytków. Okna te można, w zależności od stawianych wymagań, podzielić na następujące typy:

Okna tradycyjne – repliki okien istniejących, w których odtwarzana jest konstrukcja okien (skrzynkowe, półskrzynkowe, ościeżnicowe), wymiary, podziały, kolorystyka, profile, zdobienia (również rzeźbione), okucia (zasuwnice prętowe, zawrotnice, blokady rozwarcia itp.) i sposób szklenia (szklenie na kit). Możliwe są drobne modernizacje (na przykład zawiasy wkręcane zamiast wbijanych, szyby pojedyncze float, uszczelki), ale są to okna wyglądem maksymalnie zbliżone do oryginału.

Okna tradycyjne zmodernizowane – są to okna o konstrukcji tradycyjnej (skrzynkowe, półskrzynkowe, ościeżnicowe), ale jednocześnie spełniające współczesne wymagania dotyczące izolacyjności termicznej i akustycznej. W tych oknach część od strony elewacji wykonana jest w sposób tradycyjny, z zachowaniem wymiarów, profilowania, zdobień i szklenia, natomiast część wewnętrzna jest oknem jednoramowym, zaopatrzonym w szyby zespolone i uszczelki. Okucia w skrzydłach zewnętrznych tradycyjne, w wewnętrznych mogą być tradycyjne lub współczesne

Okna jednoramowe stylizowane – nawiązujące wymiarami, podziałami i elementami dekoracyjnymi do okien istniejących, z zastosowaniem szprosów (szczeblin) naklejanych z ramką międzyszybową imitującą podział szyby, zaopatrzone w okapniki drewniane lub listwy ozdobne drewniane, maskujące okapnik aluminiowy.

Okna skrzynkowe

Rama okienna złożona jest z ościeżnicy i krosna, do niej mocowane są podwójne skrzydła otwierane do środka. Wymiary i przekroje ramiaków skrzynki zależą od grubości skrzydeł okna. W oknie skrzynkowym, skrzydła zewnętrzne mają zawsze mniejsze wymiary niż skrzydła wewnętrzne.

Na połączeniu skrzydeł w oknach skrzynkowych mocowane są listwy przymykowe. Na dole skrzydeł w oknach skrzynkowych mocowane są okapniki drewniane. Skrzydła w oknach skrzydłowych mocowane są do futryn za pomocą zawiasów wkręcanych.

IV69 und EV38

EV50