Menü

Przepuszczalność pary wodnej

Drewno ma właściwość wymiany (wchłaniania i oddawania) pary wodnej. System powłokowy na drewnie musi więc posiadać wysoką paroprzepuszczalność, aby nie dochodziło do uszkodzeń spowodowanych ciśnieniem pary wodnej (np. odpryskiwania lakieru).

Diagram pokazuje, że przepuszczalność pary wodnej jest w przypadku powłok wodorozcieńczalnych do 5 razy większa niż powłok rozpuszczalnikowych.