Menü

Elastyczność

W wyniku wahań temperatury i zmian wilgotności powietrza drewno wchłania i oddaje wilgoć, a tym samym podlega ciągłemu procesowi rozciągania i kurczenia.
System powłokowy musi mieć właściwość te wahania przez długi okres czasu przejmować bez pęknięć i uszkodzeń powłoki.

Diagram pokazuje, że w warunkach stałego narażenia na działanie czynników atmosferycznych powłoki rozpuszczalnikowe szybciej tracą elastyczność niż powłoki wodorozcieńczalne.

Elastizität
Elastizität
Elastizität
Elastizität