Ochrona spoin i przekrojów poprzecznych drewna

Aby ochronić trwale drewno przed wnikaniem wilgoci należy przede wszystkim zabezpieczyć wrażliwe połączenia narożne konstrukcji okna. W tych miejscach elementy drewniane przemieszczają się na skutek zmian wilgotności w różnych kierunkach, co może prowadzić do pękania powłoki lakierniczej i powstawania otwartych szczelin. Wnikająca woda może doprowadzić do zagrzybienia i dalszych uszkodzeń okna.

Dodatkowe zabezpieczenie spoin V i przekrojów poprzecznych drewna za pomocą uszczelniaczy Sikkens powoduje, że te wrażliwe miejsca pozostają zabezpieczone również wtedy, gdyby doszło do pęknięć powłoki.

Über eine unbehandelte V-Fuge wird Feuchtigkeit aufgenommen
Mit Sikkens Fugensiegel geschlossene V-Fugen sind wasserdicht
Über eine unbehandelte V-Fuge wird Feuchtigkeit aufgenommen
Mit Sikkens Fugensiegel geschlossene V-Fugen sind wasserdicht
Les joints en V non traités absorbent l’humidité
Les joints en V traités sont durablement étanches
Absorption of moisture in the case of untreated V-joints
A V-joint closed with "Kodrin WV 470" is waterproof
Über eine unbehandelte V-Fuge wird Feuchtigkeit aufgenommen
Mit Sikkens Fugensiegel geschlossene V-Fugen sind wasserdicht
Über eine unbehandelte V-Fuge wird Feuchtigkeit aufgenommen
Mit Sikkens Fugensiegel geschlossene V-Fugen sind wasserdicht