Menü

Prywatność

1. Odpowiedzialny organ w zakresie przepisów o ochronie danych.

Bildau & Bussmann GmbH

Gerichtstrasse 23
DE 13347 Berlin
Niemcy
Dyrektor zarządzający: Martin Bildau
Rejestr handlowy: HRB 37694
NIP: DE136687089

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystania podczas odwiedzania strony internetowej. W momencie wejścia na stronę www.bildau.de, przeglądarka używana na Państwa terminalu automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony. Informacje te są przechowywane tymczasowo w tak zwanym pliku dziennika. Poniższe informacje zostaną zebrane bez interwencji użytkownika i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

• Adres IP komputera
• Data i godzina dostępu
• Nazwa i adres URL pobranego pliku
• Strona internetowa, z której następuje dostęp (URL strony odsyłającej)
• Używana przeglądarka i, jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny komputera oraz nazwa Państwa dostawcy dostępu.
Wspomniane dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:
• Zapewnienie płynnej konfiguracji połączenia z witryną
• Zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej
• Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
• do dalszych celów administracyjnych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione zainteresowanie wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na Państwa temat. Nie używamy plików cookie, usług analitycznych, wtyczek mediów społecznościowych ani formularza kontaktowego.

3. Ujawnienie danych

• Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej nie ma miejsca. Dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom trzecim, jeśli:
• wyrazili Państwo wyraźną zgodę zgodnie z Art. 6 pkt 1 S 1 lit.a RODO
• ujawnienie danych zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO jest wymagane w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby
uważać, że maja Państwo nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu Państwa informacji
• w przypadku, gdy ujawnienie danych zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. c RODO jest także prawnym obowiązkiem, jak i
• jest ono prawnie dopuszczalne i zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. B RODO jest wymagane do rozliczenia stosunków umownych z Państwem.

4. Prawa osób zainteresowanych

Maja Państwo prawo:
• Zgodnie z Art. 15 RODO, aby zażądać informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności można podać informacje dotyczące celów przetwarzania,
kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym ujawniono dane, planowanego okresu przechowywania, prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, obowiązywania prawa do złożenia skargi, źródła ich danych, jeśli nie zostało od nas odebrane, a także istnienia automatycznego procesu decyzyjnego, w tym profilowania i, w razie potrzeby, informacji informujących o ich szczegółach;
• Zgodnie z Art. 16 RODO, aby zażądać natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych przez nas
• Zgodnie z artykułem 17 RODO aby zażądać skasowania posiadanych przez nas danych osobowych, jeśli nie jest wymagane przetwarzanie prawa do wolności wypowiedzi i
informacji, wywiązanie się z obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczenia prawnego;
• Zgodnie z Art. 18 RODO, aby zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile kwestionowana jest przez Państwo poprawność danych, przetwarzanie ich jest niezgodne z prawem, ale Państwo nie wyrażają zgody na ich usuniecie, i nie potrzebujemy już danych, ale Państwo potrzebują ich aby dochodzić, wykonać lub bronić roszczeń prawnych lub sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 21 RODO
• Zgodnie z Art. 20 RODO, aby otrzymać dane osobowe, które przekazali nam Państwo w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu na komputerze formacie lub
zażądać, aby zostały przesłane do innej osoby odpowiedzialnej;
• Zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO, aby wycofać wcześniej udzielonej nam zgody . W związku z tym nie możemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie poprzedniej zgody w przyszłości, oraz
• Zgodnie z art. 77 RODO, aby złożyć skargę do organu nadzoru. Z reguły mogą się Państwo skontaktować z organem nadzorczym swojego miejsca zamieszkania lub pracy bądź siedziby głównej naszej firmy.

5. Prawo do sprzeciwu

Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO, maja Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z Art. 21 RODO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z Państwa konkretnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko bezpośredniej reklamie. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji. Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, prosimy wysłać e-mail na adres datenschutz@bildau.de.

6. Aktualizacja i zmiana niniejszej polityki prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest aktualne i jest wydane w maju 2018 r. Wraz z rozwojem naszej strony internetowej i udostępnianiem ofert lub zmianą wymagań prawnych lub regulacyjnych może być konieczna zmiana tej polityki prywatności. Aktualną politykę prywatności można w dowolnym momencie przeglądać i wydrukować ze strony internetowej www.bildau.de

7. Zamieszczone filmy z YouTube

Na niektórych naszych stronach umieszczamy filmy YouTube. Odpowiednie wtyczki są obsługiwane przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. W momencie
wejścia na stronę z wtyczką YouTube, połączą się Państwo z serwerami Youtube. Youtube zostanie poinformowany, które strony Państwo odwiedzacie. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, Youtube może przypisać Państwu zachowanie odwiedzania stron. Można temu zapobiec, uprzednio wylogowując się z konta Youtube. Jeśli uruchomione zostaje wideo z YouTube, dostawca wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniach użytkowników. Każdy, kto wyłączył możliwość przechowywania plików cookie w programie reklam Google, nie będzie musiał oczekiwać takich plików cookie podczas oglądania filmów z YouTube. Youtube przechowuje również dane o użytkowaniu nieosobowym w innych plikach cookie. Jeśli chcą Państwo temu zapobiec, należy zablokować przechowywanie plików cookie w przeglądarce.
Więcej informacji na temat prywatności “Youtube” można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności dostawcy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

8. Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli maja Państwo pytania dotyczące prywatności, prosimy o wysłanie wiadomość e-mail do naszego inspektora ochrony danych: datenschutz@bildau.de