Profil wewnętrzny skrzydła

Profile A, B oraz C można zastosować z każdym systemem aluminiowym.

Wyjątek stanowi tylko system Mira Classic.