Profil IV79 historyczny

W tych oknach zamiast  okapnika aluminiowego stosujemy okapnik drewniany oraz elementy ozdobne wykonane na wzór istniejących.